Σας ενηρώνουμε πως οι εγγραφές για το 2nd Off Trail Parnassos

θα ξεκινήσουν τέλη Αυγούστου 2017.