Περιοχή σύνδεσης διαχειριστών. Δεν αφορά τους υποψήφιους δρομείς.